Chuong trinh Tinh tam

Chuong trinh Tinh tam 2

Chuong trinh Tinh tam 3 (1)

Kính mời Qúy vị xem và nghe
 
Thánh Lễ Rửa Chân
do Cộng Đoàn CGVN tại Sjælland Đan Mạch tổ chức ngày 24.03.2016
 
Hình ảnh Thánh Lễ Rửa Chân
Ban Phục Vụ Cộng Đoàn CGVN Sjælland