Ban Chấp Hành CĐCGVN.DK nhân chuyến đi tham dự giỗ 100 ngày của cha cố Giuse CHU HUY CHÂU và ngày bổn mạng cộng đoàn Sjælland tổ chức.

Hình ảnh ghi lại phần nào diễn tiến thánh lễ, viếng thăm nghĩa trang, đọc kinh nơi phần mộ cha cố và các ngôi mộ người việt hiện an nghỉ, đến thánh lễ tiệc cộng đoàn.

Sau đó BCH/CĐ tiếp tục đến tiệc mừng của cộng đoàn Svendborg cũng trong ngày. 

Dưới đây là đường link hình ảnh quý vị có thể xem

THĂM MỘ CHA CỐ GIUSE CHU HUY CHÂU. 

 

 

THÁNH LỄ  BỔN MẠNG VÀ TIỆC MỪNG CỘNG ĐOÀN SJÆLLAND

 

TIỆC MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN SVENDBORG