Kính thưa quý ông bà anh chị em.

Dưới đây là một số hình ảnh nơi Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Ømborgen 3 ngày 11, 12, 13 tháng 08 năm 2023.

Nhóm Thông Tin, chúng tôi cố gắng cập nhật thêm hình ảnh và phim trong ngày đại lễ trong nay mai.

Quý vị có thể lấy  về máy. 

 

THỨ SÁU 11 tháng 08 năm 2023

.CHUẨN BỊ DỰNG LỀU VÀ THÁNH LỄ CHIỀU

(Hình ảnh Nguyễn Hữu Long)

https://photos.app.goo.gl/gpXRMs5r66L1FAjP9

 

THỨ BẢY 12 tháng 08 năm 2023

THÁNH LỄ ĐẠI TRIỀU

(Hình ảnh Nguyễn Mạnh Hùng)

https://photos.app.goo.gl/cyvcQnuj1p8tiTkD7

 

https://photos.app.goo.gl/4vYFgQypqH98YG8U6

 

https://photos.app.goo.gl/DCtBzErj5iTK9hkJ7

 

GIẢNG THUYẾT & THÁNH LỄ ĐẠI TRIỀU

(Hình ảnh Đỗ Xuân Khải)

https://photos.app.goo.gl/cbhqDjAwLtdyVoQT6

 

CHÚA NHẬT 13 tháng 08 năm 2023

THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ THU DỌN.

https://photos.app.goo.gl/RKQuiCkzpaFzMuJ38

(Hình ảnh Nguyễn Hữu Long)