Trong tháng Hoa tháng 5, cũng là tháng Đức Mẹ, Ban TTLL Cộng Đồng gởi đến quý vị, bài giảng trong ngày cộng đoàn Aarhus tĩnh tâm. Qua phần trình bày của linh mục Giuse Maria CAO GIA AN thuộc Dòng Tên đến từ Roma.