tamnhatthanh

Ba ngày thánh thiện nhất trong năm là Tuần Tam Nhật (tiếng La tinh là Triduum), bắt đầu từ chiều thứ Năm Tuần Thánh và đến suốt chiều Chúa Nhật Phục Sinh.

Qua nhiều thế kỷ, người Kitô hữu đã đặt những ngày này ra ngoài những ràng buộc xã hội, những vui chơi giải trí, và (nếu có thể) ngoài cả công việc làm ăn. Là thời gian chỉ để cầu nguyện, chay tịnh và trông đợi.

Tuần Tam Nhật là “3 trong 1”, mang duy nhất một ý nghĩa mừng cái chết và sống lại của Đức Kitô (được gọi là Mầu nhiệm Vượt qua).

  • Vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta đắm mình trong toàn bộ diễn biến Chúa chết và sống lại.
  • Trong Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta được nghe đọc Cuộc Khổ Nạn của Đức Giêsu theo Tin Mừng Thánh Gioan.
  • Chiều Thứ Bảy Tuần Thánh và suốt Chúa nhật Phục Sinh, chúng ta làm mới bí tích Thánh Tẩy của mình – Lễ Vượt Qua từ sự chết bước vào cõi sống.

Mùa Chay kết thúc khi Tuần Tam Nhật bắt đầu vào chiều thứ Năm Tuần Thánh. Tuy vẫn còn trong thời gian chay tịnh nhưng ý nghĩa đã khác nhau. Thời gian này được gọi là Chay Tịnh Vượt Qua. Như người họa sĩ hay nhà sáng tác bắt theo kịp tiến độ của tác phẩm, họ không còn thiết đến sự gì khác, ngay cả việc ăn uống. Theo truyền thống trước đây, ăn chay là như thế. Chỉ có Mình và Máu Thánh Chúa làm lương thực, ngoài ra không có gì cả.

(Internet)