Måned: maj 2019

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C Phúc Âm: Ga 20, 19-31 “Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô…