Image result for jesus love apostle

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

 

Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C

Bài Ðọc I: Cv 14, 20b-26

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở lại Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa”. Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là Ðấng họ tin theo.

Sau đó, các ngài sang Pisiđia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Chúa tại Perghê, các ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống tàu trở về Antiôkia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin.

Ðó là lời Chúa.

Bài Ðọc II: Kh 21, 1-5a

Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới. Vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Giêrusalem mới, tự trời xuống, từ nơi Thiên Chúa: tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn tự ngai vàng phán ra: “Ðây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ: bởi vì các việc cũ đã qua đi”. Và Ðấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: “Này đây, Ta đổi mới mọi sự”.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 13, 34

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 13, 31-33a. 34-35

“Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.

“Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau”.

Ðó là lời Chúa.

 

Evangelium

Joh 13,31-33a. 34-35           

Da Judas var gået ud af nadversalen, sagde Jesus: “Nu er Menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. Er Gud herliggjort i ham, skal Gud også herliggøre ham i sig, og han skal snart herliggøre ham. Mine børn, endnu en kort tid er jeg hos jer.

Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.”

 

Image result for japanish mother rescu son

 

Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C

Hãy yêu như thầy đã yêu

Vào năm 1995, xảy ra một trận động đất lớn ở nước Nhật, thiệt hại về người rất lớn. Các đội cứu hộ làm việc ngày đêm để tìm kiếm các nạn nhân.

Trong cái tai họa khủng khiếp ấy, người ta lại khám phá ra một câu chuyện hết sức cảm động.

Người ta kể lại rằng, đến ngày thứ hai của cuộc tìm kiếm nạn nhân, người ta tìm thấy hai mẹ con vẫn còn sống.

Sau khi cấp cứu cho hai mẹ con, các nhà báo đã phỏng vấn người mẹ:

– Làm thế nào mà cả hai mẹ con chị có thể sống được hai ngày dưới đống gạch vụn ấy?

Chị đáp:

  • Khi con tôi khóc vì khát sữa mà sữa của tôi không còn, tôi rạch một đường nơi cổ tay cho máu chảy ra rồi đưa vào miệng cháu. Sau đó, tôi không còn biết gì nữa?
  • Thế chị không nghĩ rằng làm như thế thì chị sẽ chết hay sao?
  • Tôi không hề nghĩ đến cai chết của mình, mà chỉ nghĩ làm cách nào cho con tôi được sống.

Tình yêu của người mẹ dành cho đứa con trong câu chuyện trên đây, là lời minh chứng hùng hồn cho lời dạy của Đức Kitô trong bài Tin Mừng hôm nay: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).

Yêu “Như Thầy đã yêu” chính là cúi xuống rửa chân cho nhau để bày tỏ một tình yêu sâu thẳm, cho dù người ấy là Giuđa, kẻ phản bội tình yêu.

Yêu “Như Thầy đã yêu” chính là hạ mình xuống để cảm thông, chia sẻ và yêu thương như “Bạn hữu thân tình”.

Yêu “Như Thầy đã yêu” chính là “Yêu cho đến cùng”, yêu cho đến chết và chết trên thập giá.

Và từ đó Người cũng kêu gọi chúng ta: Hãy yêu “Như Thầy đã yêu”.

Chúng ta chỉ có thể yêu “Như Thầy đã yêu” khi chúng ta cảm nghiệm sâu xa tình yêu sâu nặng mà Người đã dành cho chúng ta.

Chúng ta chỉ có thể yêu “Như Thầy đã yêu” khi chúng ta dám quên mình, “bắt chước” Thầy, cúi xuống trước anh em.

Chúng ta chỉ có thể yêu “Như Thầy đã yêu” khi chúng ta dám hiến dâng mạng sống cho anh em.

Xin Chúa cho chúng ta luôn tỏa sáng trong cuộc sống những lời nói yêu thương, những nghĩa cử thân thiện, những hành động xả thân cho anh em, để xứng đáng làm môn đệ Đấng đã yêu thương chúng ta cho đến cùng.

Amen.

 

5. SØNDAG I PÅSKEN-C

Elsk som jeg har elsket jer.

I 1995 var der et stort jordskælv i Japan, og der skete stor skade på mange mennesker. Redningsholdene arbejdede dag og nat for at søge efter ofre.

I den frygtelige katastrofe blev folk vidner til en meget rørende historie.

Det siges, at på den anden dag i søgen efter ofre blev der fundet en mor og hendes søn i live.

Efter der var givet nødhjælp til moren og hendes barn interviewede journalisterne hende:

– Hvordan kunne I begge to leve i to dage under ruinerne?

Hun svarede:

– Da mit barn græd, fordi han ville have mælk, var min mælk væk, men jeg lavede et snit i mit håndled, og da blodet strømmede, gav jeg det til mit barn. Efter det ved jeg ikke mere.

– Troede du ikke, at du ville dø af det?

– Jeg tænkte ikke på min egen død, men bare på, at mit barn skulle leve.

Moderens kærlighed til barnet i ovenstående historie er et stærkt vidnesbyrd om Kristi lære i dagens evangelium: “Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden” (Joh 13,34).

Elsk “Som jeg har elsket jer” er at bøje sig ned og vaske hinandens fødder for at udtrykke en dyb kærlighed, selvom det er Judas, kærlighedens forræder.

Elsk “Som jeg har elsket jer” er at ydmyge sig og at sympatisere, dele og elske hans disciple som sine “Kære venner”.

Elsk “Som jeg har elsket jer” er “Kærlighed til slutningen”, at elske mennesker og at dø for dem på korset.

Og derfra kaldte Jesus os også: “Elsk Som jeg har elsket jer”.

Vi kan kun elske ” Som jeg har elsket jer”, når vi inderligt oplever den dybe kærlighed han har til os.

Vi kan kun elske ” Som jeg har elsket jer”, når vi tør glemme os selv, “efterligne” Jesus og bøje os ​​ned for andre.

Vi kan kun elske ” Som jeg har elsket jer”, når vi dedikerer vores liv til andre.

Må Gud altid lade os skinne i livet med kærlighedens ord, venlige handlinger, og vores ofre for andre, så vi fortjener at være Jesu disciple, som har elsket os til enden.

Amen.