Billedresultat for sám hối

 

Linh mục Phê rô NGUYỄN KIM THĂNG

 

 

Chúa Nhật III Mùa Chay Năm C

 Bài Ðọc I: Xh 3, 1-8a. 13-15

Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi. Môsê nói: “Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai không bị thiêu rụi”.

Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai Người gọi ông: “Môsê! Môsê!” Ông thưa: “Dạ con đây!” Chúa nói: “Ngươi đừng đến gần đây. Hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh”. Chúa lại nói: “Ta là Thiên Chúa của Tổ phụ ngươi. Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp”. Môsê che mặt, vì không dám nhìn Thiên Chúa. Chúa nói: “Ta đã thấy dân Ta phải khổ cực ở Ai-cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên Ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai-cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật”.

Môsê thưa với Thiên Chúa rằng: “Này con sẽ đến với con cái Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu họ hỏi con: “Tên Người là gì?”, con sẽ nói sao với họ?” Thiên Chúa nói với Môsê: “Ta là Ðấng Tự Hữu”. Chúa nói: “Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: “Ðấng Tự Hữu sai tôi đến với anh em”.

Thiên Chúa lại nói với Môsê: “Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: “Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp sai tôi đến với anh em”. Ðó là danh Ta cho đến muôn đời, đó là danh Ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 và 11

Ðáp: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a).

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. – Ðáp.

2) Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. – Ðáp.

3) Chúa thi hành những sự việc công minh, và trả lại quyền lợi cho những người bị ức. Người tỏ cho Môsê được hay đường lối, tỏ công cuộc Người cho con cái Israel. – Ðáp.

4) Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Cr 10, 1-6. 10-12

 Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết điều này, là tất cả cha ông chúng ta đã được ở dưới áng mây, đi ngang qua biển và tất cả nhờ Môsê mà được thanh tẩy, dưới áng mây và trong lòng biển; tất cả đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng, và uống cùng một thức uống thiêng liêng. Thật vậy, tất cả đã uống nước phát xuất từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ: tảng đá ấy chính là Chúa Kitô. Tuy nhiên, không phải phần đông trong họ đã sống đẹp lòng Chúa, vì họ đã bị gục ngã trong hoang địa.

Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người đó đã chiều theo. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số người trong bọn họ đã làm, và đã vong mạng bởi tay một sứ thần huỷ diệt. Những việc đó đã xảy đến cho họ để làm gương, và đã được ghi chép để răn bảo chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng. Thế nên, ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã.

Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: 2 Cr 6, 2

 Này là lúc thuận tiện, này là ngày cứu độ.

 

Billedresultat for sám hối

Phúc Âm: Lc 13, 1-9

“Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Ngài nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: “Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!” Nhưng anh ta đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”.

Ðó là lời Chúa.

Evangelium

Luk 13, 1-9     

v1 På den tid kom nogle og fortalte ham om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr.

v2 Og han sagde til dem: »Mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? v3 Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. v4 Eller de atten, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte – mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? v5 Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de.«

v6 Så fortalte han denne lignelse: »En mand havde et figentræ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. v7 Han sagde da til gartneren: I tre år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette figentræ uden at finde nogen. Hug det om! Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? v8 Men han svarede: Herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og givet det gødning. v9 Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om.«

 

Chúa Nhật 3 Mùa Chay
Hãy sám hối

Chúng ta thường nói: “Ác giả thì ác báo”. Mấy người Galilê bị Philatô giết vì họ làm điều ác. Hoặc mười tám người bị tháp Silôê đè chết do họ làm điều ác.
Nhưng đối với Chúa thì không phải như vậy. Đối với Ngài thì mọi người đều là tội nhân, cho nên con người cần phải hối cải.
Và để thúc đẩy con người mau hối lỗi, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về cây vả.

Chúng ta có thể hiểu dụ ngôn như thế này:
– Thiên Chúa trồng cây vả.
– Cây vả là dân Chúa, là tất cả chúng ta.
– Người làm vườn là Đức Kitô.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, tôi xin chia sẻ hai điều:

1. Chúa Kitô là Đấng trung gian: Theo sự công bình, Thiên Chúa Cha quyết định đốn cây vả không sinh trái. Chúa Kitô đứng làm Đấng bàu chữa và xin Chúa Cha cho thêm một năm nữa.
Chúng ta không sinh trái. Chúng ta chẳng những không làm những việc tốt phải làm mà còn làm những điều cấm nữa. Nhưng Chúa Kitô đã can thiệp cho chúng ta, Ngài đứng giữa Thiên Chúa Cha và chúng ta, Ngài xin Chúa Cha cho chúng ta một kỳ hạn nữa.

2. Chúng ta theo Chúa Kitô để trở thành người trung gian giữa Thiên Chúa và anh chị em:
Chung quanh chúng ta có những người đang xa Chúa, không sống theo lời dạy của Chúa. Họ là những cây vả không sinh trái và họ đang cần lòng thương xót của Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện, hãy xin Chúa yêu thương những anh chị em đó, xin Chúa chờ họ trở về với Ngài.

Chúng ta đang đi vào giữa mùa Chay, Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta làm công việc quan trọng nhất trong mùa Chay: Hãy sám hối và trở về với Chúa.
Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta trở về với Ngài và chúng ta sẽ trở thành những cây vả sinh nhiều quả tốt.
Amen.

 

3. Søndag i Fasten
Omvende sig

Vi siger ofte: ” de, der gør ondt, vil modtage det onde. “Pilatus dræbte nogle galilæere, fordi de gjorde det onde. Eller de atten, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte, fordi de gjorde det onde.
Men det tror Gud ikke. For ham er alle mennesker syndere, så mennesker skal omvende sig.
Og for at få mennesker til at omvende sig fortalte Jesus lignelsen om figentræet.

Vi kan forstå lignelsen således:
– Gud har plantet Figentræet.
– Figentræet er Guds folk, som os alle.
– Gartneren er Kristus.

Gennem evangeliet i dag, vil jeg gerne dele to ting:

1. Kristus er mægleren: I retfærdighed har Gud Fader besluttet at hugge Figentræet, som ikke bærer frugt, om. Kristus var som en forsvarsadvokat og bad Faderen om et år til.
Vi bærer ikke den slags frugt. Vi gør ikke kun gode ting, men også forbudte ting. Men Kristus er en god advokat for os, han står mellem Gud og os, Han bad sin Fader om at give os mere tid.

2. Vi følger Kristus som mægler mellem Gud og vores brødre og søstre:

Omkring os er der mennesker, der er langt fra Gud. De lever ikke efter Guds Ord. De er Figentræet som ikke bærer frugt, og de har brug for Guds nåde. Lad os bede, bede Gud om at elske dem, at få dem til at vende tilbage til ham.

Vi kommer nu ind i den midterste periode af ​​fasten. Guds ord i dag kalder os til at gøre de vigtigste ting i fasten: at omvende sig og vende sig til Gud.
Må Gud hjælpe os med at komme tilbage til ham, og vi vil blive som figentræet, der bærer megen god frugt.
Amen.