Được tin buồn cụ Berna do Nguyễn Văn Nghiêu là thân phụ của chị Nguyễn Thị Hạnh (phó Ban Đại Diện CĐ Hjørring) và anh Dũng đã được Chúa gọi về ngày 26 tháng 11 tại VN

Đại diện Ban Đại Diện CĐ Hjørring và Hirstshals thành kính phân ưu, xin Chúa đưa linh hồn Bernado về hưởng nhan thánh Chúa đời đời.

 

Trưởng Ban Đại Diện

QUẢN ĐỨC TRUNG