TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ ÔNG BÀ ANH CHỊ EM ĐẾN CẦU NGUYỆN VÀ THAM DỰ THÁNH LỄ CẦU CHO LINH HỒN MARIA SỚM HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA.

CỘNG ĐOÀN ESBJERG