Billedresultat for NGƯỜI CÔNG GIÁO biểu tình CHỐNG THUÊ ĐẤT ở việt nam

#GNSP Đọc trong cuốn DOCAT (Phải làm gì? – Nhà Xuất Bản Tôn Giáo 2017, Imprimatur Tổng Giám Mục Phaolo Bùi Văn Đọc, Lời giới thiệu : Giám Mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp), trang 293.

322 Kitô hữu có nên tham gia biểu tình công khai không?

Phải nói rằng các Kitô hữu nên ra đường phố thường hơn trước, và không phải chỉ những gì liên quan đến họ bị đe doạ. Bất cứ khi nào những kẻ có thế lực đàn áp công lý, các Kitô hữu phải đứng hàng đầu trong số những người phản đối.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Thanh niên biểu tình trên các ngã đường… Xin đừng đẩy việc đó cho những người khác, mà thanh niên cần trở thành những người chủ lực tạo ra sự thay đổi. Các bạn là những người nắm giữ tương lai!” (Giáo hoàng Phanxicô phát biểu vào ngày 27 tháng 7, 2013, Ngày Giới trẻ Thế giới tại Rio de Janeiro). Các Kitô hữu cần biểu tình (cùng với những người khác) để chống lại thái độ thù nghịch và bạo lực, những điều kiện làm việc xuống cấp, nạn bớt xén tiền lương chính đáng, huỷ hoại môi trường sống, áp bức nhóm thiểu số. Thông thường, các Kitô hữu muốn trở thành những công dân tốt trong xã hội, do đó, họ ít có kỹ năng trong các phương pháp phản đối ở nơi công cộng so với, ví dụ như, các nhóm chính trị cánh tả.

Các Kitô hữu cần học hỏi điều đó để có thể tạo nên ý thức chính trị; họ cũng phải ra đường phố để tranh đấu cho sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Vì Kitô giáo trên toàn thế giới là tôn giáo chịu bách hại nhiều nhất, nên các Kitô hữu cũng phải đấu tranh cho quyền lợi của những Kitô hữu gặp bất lợi và bị áp bức, biểu tình đòi giữ ngày Chủ Nhật như là ngày nghỉ, và chống lại nạn phỉ báng Hội Thánh.

TL 71-72, 284-286
GL 1932, 2185-2188
Y 332, 365-366

Fb Chim Toc Trang