bantin

THƠ MỜI THAM DỰ NGÀY THƯỜNG HUẤN

 

Kính gởi:       – Qúy Ban Điều Hành Cộng Đoàn, Hội Đoàn,

– Qúy Ông Bà Anh Chị Em trong Cộng Đồng

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam taị Đan Mạch trân trọng kính mời Quý Ban Điều Hành Cộng Đoàn, Hội Đoàn, cùng toàn thể Qúy Ông Bà Anh Chị Em trong Cộng Đồng đến tham dự ngày thường huấn theo chủ đề:

 

NIỀM VUI GIA ĐÌNH – MỘI HÀNH TRÌNH BIẾN ĐỔI

Linh Mục Giuse Trần Thăng Hưng – O.Carm. thuyết giảng

                         Tổ chức vào ngày 07 tháng mười 2017

                         Tại:  Beboerhuset Axelborg 4C – 8700 Horsens

 

09.15                                Họp mặt – Điểm tâm sáng

09.45                                Cầu nguyện khai mạc.

10.00                                Giới thiệu chương trình.

10.15                                Thuyết trình phần 1.

11.15                                Nghỉ giải lao

11.30                                Thuyết trình phần 2.

12.30                                Cơm trưa.

13.40                                Thuyết trình phần 3.

14.40                                Nghỉ giải lao

14.50                                Thảo luận

16:00                               Nhìn lại một ngày qua.

16.30                                Nghỉ giải lao và chuẩn bị Thánh Lễ.

16.45                                THÁNH LỄ.

18.00                                Kết thúc – Cơm chiều, chia tay

 

Di chuyển: Tự túc – Ẩm thực: Quỹ Cộng Đồng tài trợ.

 

Kính xin Qúy Ban phổ biến thư mời đến mọi thành viên trong Cộng Đoàn, Hội Đoàn để cùng mời gọi nhau đến tham dự ngày thường huấn, hầu qua cầu nguyện, học hỏi và chia sẻ chúng ta cùng tâm nguyện sống một đời sống gia đình lành thánh, giâù lòng quảng đại hy sinh phục vụ trong các sinh hoạt Cộng Đồng.

 

Trân trọng kính mời.

 T/M Ban Chấp Hành Cộng Đồng

 

Nguyễn Khánh Hải

Chủ Tịch