Billedresultat for jesus and john the baptist

Dung mạo Đức Kitô.

Lm. Phê rô NGUYỄN KIM THĂNG

CHÚA NHẬT 03 MÙA VỌNG A

Thánh Gioan Tiền Hô là một vị tiên tri cương trực. Ngài không hề run sợ trước thế lực. Ngài chỉ quan tâm một điều: làm chứng cho chân lý. Khi Hêrôđê Antipas cướp vợ của người anh, thánh nhân đã không ngần ngại phản đối hành động vô luân của nhà vua. Vì thế mà thánh nhân bị bắt giam trong ngục. Khi bị giam trong ngục, thánh nhân vẫn theo dõi những hoạt động của Chúa Giêsu. Hôm nay, thánh nhân sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi: “Ngài có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải chờ đợi một Đấng khác?”.
Thật lạ lùng đến khó hiểu. Người đi mở đường, người giới thiệu Đấng Cứu Thế nay lại nghi ngờ Người mà mình giới thiệu. Câu hỏi cho thấy thánh nhân ở trong một tâm trạng hoang mang.

Sự hoang mang của thánh Gioan Tiền Hô đến do hai nguyên nhân sau:

1) Nguyên nhân thứ nhất: Chúa Giêsu có những việc làm khác với lời Gioan loan báo.
Thánh Gioan Tiền Hô đã loan báo một Đấng Cứu Thế uy nghiêm, đến để trừng phạt nhân loại. Thế mà khi Chúa Giêsu đến, Người đã hành động khác hẳn. Không oai phong, quyền lực, Chúa Giêsu tỏ ra là Đấng Cứu Thế tràn đầy lòng nhân từ: “Người không bẻ gẫy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói”. Gioan Tiền Hô loan báo sự trừng phạt. Nhưng Chúa Giêsu lại đến để cứu chữa, tha thứ. Chúa Giêsu nói: “Con người đến không phải để lên án, nhưng để cứu chữa”. Thật là trái ngược. Do đó, Gioan bị hoang mang.

2) Nguyên nhân thứ hai: Gioan bị giam trong tù.

Ông cảm thấy mình thất bại. Đi rao giảng sự công chính nhưng chỉ gặp bất công. Đi rao giảng ơn giải thoát nhưng lại bị giam cầm. Hết rồi, thời hy vọng tràn đầy. Hơn nữa, ông tự hỏi: Sao Đấng Cứu Thế không đến giải thoát mình? Sao Ngài để cho sứ giả của Ngài mòn mỏi trong tù? Sao Ngài để cho bạn hữu bị khinh miệt cười chê? Lời sấm của Isaia còn rành rành: “Đấng Cứu Thế sẽ mở cửa phóng thích tù nhân”. Thế mà sao chờ đợi hoài chẳng thấy. Và Gioan nghi ngờ: hay Ngài không phải là Đấng Cứu Thế. Không nén lòng được, ông đã sai môn đệ đến hỏi thẳng Chúa Giêsu: “Ngài có phải là Đấng Cứu Thế, hay chúng tôi phải chờ đợi một Đấng khác?” Câu hỏi táo bạo nhưng quan trọng, vì quyết định cả ý nghĩa cuộc đời Gioan.

Trước câu hỏi ấy, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp. Nhưng chỉ yêu cầu các sứ giả về thuật cho Gioan những việc Ngài làm: “Cho kẻ mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi lành lặn, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng”.

Với câu trả lời ấy, Chúa Giêsu nhắc Gioan nhớ lại lời sấm của Isaia về Đấng Cứu Thế. Đồng thời cũng thanh luyện cái nhìn của ông về dung mạo Đấng Cứu Thế.

Đấng Cứu Thế không phải là vị vua oai phong. Nhưng chỉ là một hài nhi bé nhỏ.

Đấng Cứu Thế không phải là vị vua sang trọng ngự trong cung điện nguy nga. Nhưng chỉ là anh thợ mộc nghèo hèn sống trong một làng quê hẻo lánh.

Đấng C.T. không phải là vị quan tòa oai nghiêm. Nhưng chỉ là một lương y hiền từ đến chữa lành những vết thương, an ủi những ai ưu sầu, nâng đỡ người yếu đuối, tha thứ kẻ tội lỗi.

Câu trả lời của Chúa Giêsu khiến chúng ta tỉnh ngộ. Chúa Giêsu đã cho chúng ta một hình ảnh trung thực về dung mạo Đấng Cứu Thế.

Chúng ta đang chờ đón Chúa đến. Hãy cảnh giác. Chúa không đến trong những biến cố vĩ đại. Chúa không đến trong những thành công rực rỡ. Chúa không đến trong quyền lực. Chúa sẽ chỉ đến rất âm thầm, bé nhỏ nhưng đầy tình người. Chúa sẽ đến trong một bàn tay nâng đỡ. Chúa sẽ đến trong một nụ cười khích lệ. Chúa sẽ đến trong một cái bắt tay thân ái. Nơi nào có dấu hiệu của tình thương, nơi đó đang vẽ nên dung mạo của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra dung mạo đích thực của Chúa, để chúng con biết đón tiếp Chúa trong Mùa Giáng Sinh năm nay.

Amen”.

 Billedresultat for jesus and john the baptist

 3. SØNDAG I ADVENT A

Kristi Ansigt

Døberen var en stor profet. Han er aldrig bange for andre mennesker. Han er kun interesseret i én ting: at vidne om sandheden. Da Herodes Antipas røvede sin broders kone, tøvede Johannes ikke med at modsætte sig umoralske handlinger fra kongen. Derfor blev han tilbageholdt i fængslet. Mens han var i fængslet, ville han stadig holde sig orienteret om Jesus aktiviteter, så han sendte bud med sine disciple og spurgte ham: “Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?”.

Hvor mærkeligt og uforståeligt. Johannes introducerede Frelseren, men nu bliver han i tvivl. Johannes spørgsmål viser, at han blev forvirret.

Johannes panik skyldes to grunde:

1) Den første grund: Jesus gjorde andre ting, end Johannes proklamerede.

Johannes Døberen proklamerede en højtidelig Frelser, der kommer for at straffe menneskeheden. Men da Jesus kom, handlede han anderledes: Han pålagde ikke straf, var ikke kraftfuld. Jesus som Messias viste sig fuld af nåde “Han bryder ikke knækket rør”. Johannes Døberen proklamerede straf. Men Jesus kom for at helbrede, tilgive. Jesus sagde: “Menneskesønnen kom ikke for at fordømme, men for at helbrede.” Således blev Johannes forvirret.

2) Den anden grund: Johannes er i fængsel.

Han følte sig som en fiasko. Han ville prædike retfærdighed, men han så kun uretfærdighed. Han ville prædike befrielse, men han var i fangenskab. Desuden spekulerede han: Hvorfor kommer Messias ikke for at redde ham? Hvorfor lader han sin budbringer sygne hen i fængslet? Profeten Esajas skrev: “Frelseren vil løslade fanger”. Så hvorfor kan han ikke se ham? Og Johannes tvivler på, om han er Messias. Derfor sendte han sine disciple ud for at spørge Jesus direkte: “Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?”. Frækt spørgsmål, men vigtigt, fordi det er meningsfuldt for Johannes liv.

På dette spørgsmål svarede Jesus ikke direkte, men sagde til Johannes sendebud, at han skulle fortælle ham om hans arbejde fx: “Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige”.

Med det svar minder Jesus Johannes om Esajas ‘profeti om Messias. Det ændrede hans opfattelse af Messias.

Messias er ikke en stor konge, men han er kun et lille barn.

Messias er ikke en luksuriøs konge, der sidder i storslåede paladser, men han er kun en fattig tømrer, som bor i en fjerntliggende landsby.

Messias er ikke dommeren, der pålægger straf, men ligesom en god læge kommer han for at helbrede sår, trøste dem, som sørger, støtte de svage, tilgive syndere.

Jesus’ svar gør os vågne. Jesus har givet os et ærligt billede af Frelserens ansigt.

Vi afventer hans komme. Vær på vagt. Gud kommer ikke i store begivenheder. Gud kommer ikke i succes. Gud kommer ikke i magten. Gud vil kun komme meget stille og roligt, men fuld af kærlighed. Gud vil komme i en støttende hånd. Gud vil komme i et opmuntrende smil. Gud vil komme i et hjerteligt håndtryk. Hvor der er tegn på kærlighed, der er Guds ansigt.

Herre Jesus, må vi genkende Dit sande ansigt for at byde Dig velkommen hos os i julen. Amen”.