ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 2018

ØMBORGEN

Từ ngày 10, 11, 12 tháng năm 2018

IMG_0591

 

VÀI HÌNH ẢNH ĐƯỢC GHI LẠI QUA ỐNG KÍNH BAN THÔNG TIN CĐCGVN.DK

TRONG  BA NGÀY ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

NGÀY THỨ SÁU 10 tháng 08 năm 2018:

Ngày chuẩn bị cho Đại Lễ. Với giáo dân các cộng đoàn, cùng với Ban Chấp Hành làm việc từ nhà bếp, lễ đài, dựng lều, cắm cờ, v.v… cho tới ăn tối và Thánh Lễ do Đức Ông Nguyễn Thế Thoại chủ tế, cùng các vị linh mục VN khách từ Roma và linh mục VN tại Đan Mạch.

và tập trung sinh hoạt của giới trẻ.

 PHOTO Hình ảnh của ngày thứ sáu.

VIDEO Bài giảng Đức Ông Nguyễn Thế Thoại

 

NGÀY THỨ BẢY 11 tháng 08 năm 2018:

PHOTO Hình ảnh chuẩn bị hàng quán cho đến dâng hương, dâng hoa, đi kiệu đàng thánh giá.

PHOTO Hình ảnh mừng 50 năm KIM KHÁNH LINH MỤC cha Giuse CHU HUY CHÂU.

VIDEO Dẫn nhập đại lễ do bà Mai Hiền Lương

VIDEO Diễn văn khai mạc: Chủ tịch CĐ NGUYỄN KHÁNH HẢI.

VIDEO Nguyện cầu cho quê hương Việt Nam: Phó ngoại vụ NGUYỄN TRỌNG LƯU

VIDEO Huấn từ của Đức Cha nơi lễ đài.

 

PHẦN GIẢNG THUYẾT CỦA ĐỨC ÔNG GIUSE NGUYỄN THẾ THOẠI

 

PHOTO Hình ảnh Đức Ông Giuse Nguyễn Thế Thoại

PHOTO Hình ảnh Giảng thuyết và Thánh Lễ Đại Triều.

 

VIDEO Giới thiệu sơ lược về ĐỨC ÔNG THOẠI: Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

VIDEO GIẢNG THUYẾT phần I

VIDEO GIẢNG THUYẾT phần II

VIDEO GIẢNG THUYẾT phần III

VIDEO THÁNH LỄ ĐẠI TRIỀU

VIDEO VĂN NGHỆ MỪNG 50 NĂM KIM KHÁNH LINH MỤC GIUSE CHU HUY CHÂU.

 

CHÚA NHẬT  12 tháng 08 năm 2018:

 

PHOTO THÁNH LỄ TẠ ƠN & ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.

 

VIDEO THÁNH LỄ NGÀY CHÚA NHẬT P1.

VIDEO BÀI GIẢNG CỦA CHA KASPER

VIDEO THÁNH LỄ NGÀY CHÚA NHẬT P2.

VIDEO Lời cám ơn BCHCĐ/ Phó Nội Vụ NGUYỄN CHÍ DŨNG

 

CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ XEM QUA NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG BA NGÀY ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM TẠI ØMBORGEN 2018 QUA ỐNG KÍNH GIỚI HẠN CỦA BAN THÔNG TIN. TUY CỐ GẮNG NHỮNG VẪN CÒN THIẾU SÓT, RẤT MONG QUÝ VỊ THÔNG CẢM.

TM. BAN THÔNG TIN.

NGUYỄN HỮU LONG.