Theo lời mời của vị Đại Diện CĐ, anh Vũ đình Trung nhóm Thông Tin CĐ tham dự tĩnh tâm qua chủ đề THẬP GIÁ MINH CHỨNG TÌNH YÊU. Do vị giảng thuyết trẻ tuổi tài hoa (theo vài giáo dân trầm trồ khen tặng) linh mục Giuse Maria CAO GIA AN dòng TÊN đến từ Roma.

Cha đã dẫn đưa cộng đoàn giáo dân vào ý nghĩa tĩnh tâm mùa chay Thánh. Nếu ai có cơ hội đến tham dự toàn buổi từ thứ sáu đến Chúa Nhật Lễ Lá, sẽ nhận được sự minh giải. Qua đó, trải nghiệm được phần nào Tình Yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô trên con đường khổ nạn. Là hành trang đức tin sống động trong những ngày Tam Nhật Thánh.

Vì chúng tôi không tham dự trọn vẹn, chỉ trích đoạn những diễn giải và suy niệm khi có mặt. Quý vị có thể vào trang nhà cộng đoàn Aarhus qua địa chỉ: CỘNG ĐOÀN AARHUS  tìm kiếm thêm những thông tin bài vở hữu ích khác. 

 

 

AUDIO CHIỀU THỨ SÁU.

 

PHẦN DẪN NHẬP THÁNH LỄ

 

ĐIỀU KIỆN TĨNH TÂM 

 

LINH ĐẠO INHAXIÔ (DÒNG TÊN)

 

HÀNH TRÌNH CUỘC ĐỜI

 

 

 

VÀI HÌNH ẢNH CHỤP ,ĐƯỢC THU NHẶT TRONG BA NGÀY TĨNH TÂM QUA ỐNG KÍNH NHÓM THÔNG TIN.

HÌNH ẢNH TĨNH TÂM CỘNG ĐOÀN AARHUS.

 

VIDEO TRONG NGÀY TĨNH TÂM CỘNG ĐOÀN AARHUS. (TRÍCH TỪ TRANG CỘNG ĐOÀN AARHUS.)

DO ANH CHỊ LÊ TÂN THỰC HIỆN