giaoluu

 

THƠ MỜI THAM DỰ SINH HOẠT GIAO LƯU CA ĐOÀN

Ngày Chúa Nhật 04 tháng 06 năm 2017

 

Kính chào quý Anh Chị.

Để tạo thêm tình thân mật giữa các ca đoàn cho công việc phụng vụ liên ca đoàn, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch đã ủng hộ và đồng ý cho chúng ta tổ chức buổi họp mặt, như chúng ta đã thảo luận và đồng ý tổ chức buổi giao lưu vào ngày 04 tháng 06 năm 2017  ̣Tạo thuận tiện cho ban ẩm thực làm việc nên điạ điểm sinh hoạt đã được dời về…

 

HAVKÆRVEJ 9

TILST 8381 MUNDELSTRUP

 

Kính mong quý Anh Chị phổ biến và tham gia đông ̣đủ, chúng ta được đem con em mình theo, xin quý Anh Chị cho biết số người tham gia trước ngày 20 tháng 5 năm 2017.

 

Mến chào 

Tm. Ban tổ chức.

ĐINH TẤN LỊCH

 

 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT

10.30g    Họp mặt

11.30g     Sinh hoạt giao lưu làm quen

12.30g     Cơm trưa

13.30g     Chia sẻ phụng vụ.( hoặc đề tài khác do Cha Thăng tự chọn)

14.15g      Phụng vụ cho tương lai

15.00g     Giải lao

15.15g     Tập hát cho thánh lễ và ngày đại lễ CTTĐ

17.00g     Thánh lễ

18.00g     Cơm chiều

19.00g     Chia sẻ kinh nghiệm phụng vụ

20.00g     Hát cho nhau nghe

22.00g     Bế mạc

 

XIN LIÊN LẠC BAN TỔ CHỨC QUA ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL.

Đinh Tấn Lịch        : 26855905  Email: lichdinh.dk@gmail.com

Nguyễn Khánh Hải  : 26292590  Email: khanh_hai@hotmail.com