Billedresultat for navinity JESUS

 

CỘNG ĐOÀN HORSENS MỪNG GIÁNG SINH 2018

THỨ BẢY NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2018 TẠI HYBENSVEJ 2, 8700 HORSENS

15:00 g    THÁNH LỄ

17:30 g   TIỆC LIÊN HOAN GIÁNG SINH