Kategori: Thông báo – Thư mời

THƯ MỜI GIÁNG SINH 2019 – TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020.

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tại Đan Mạch                                                                                                                                             Ngày 04/10/2019                              THƯ MỜI           Tham Dự Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh & Tết Nguyên Đán Kính…