Category Archives: Thắc mắc tôn giáo

Thuế nhà thờ

By | Thắc mắc tôn giáo | No Comments

Giáo dân: Thưa cha, người Kitô hữu bắt đầu bước vào mùa chay Thánh. Trong hành trình mùa chay về: LÀM VIỆC LÀNH PHÚC ĐỨC, qua công việc bố thí. Giáo dân Việt Nam rất năng động trong việc nầy qua những quyên…

Read More