Kategori: Sinh Hoạt Cộng Đoàn

CHUÔNG

  CHUÔNG Sáng nay dậy nhìn lịch treo tường, thấy ghi Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi và Lễ Phật Đản, thì không khỏi liên tưởng đến kỷ niệm thời học…