Category Archives: Chủ Đề Trong Tháng

IKIGAI (P2)

By | Chủ Đề Trong Tháng | No Comments

Nguyễn Trọng Lưu   Đi tìm “ikigai” trong chính con người mình   Không có phương cách đơn giản nào để tìm kiếm “ikigai” của chính mình, nhưng mỗi người có thể bắt đầu bằng việc đặt ra một vài…

Read More

IKIGAI (phần I)

By | Chủ Đề Trong Tháng | No Comments

Nguyễn Trọng Lưu   ”Trường sinh bất tử”  ”Trường sinh bất tử” hay ”Cuộc sống vĩnh cửu” là các cụm từ chỉ sự sống tồn tại, đời đời, mãi mãi, vĩnh cửu – nhờ vào các hỗ trợ của y sinh học vào con người. Tiến sĩ…

Read More