Category Archives: Chủ Đề Trong Tháng

ĐỪNG SỢ

By | Chủ Đề Trong Tháng | No Comments

Nguyễn Trọng Lưu   Từ những lo sợ rải rác trong đời đến lo sợ về cái chết Đến một lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta mới nhận thấy rằng chúng ta đã trải qua quá nhiều lo…

Read More

IKIGAI (P2)

By | Chủ Đề Trong Tháng | No Comments

Nguyễn Trọng Lưu   Đi tìm “ikigai” trong chính con người mình   Không có phương cách đơn giản nào để tìm kiếm “ikigai” của chính mình, nhưng mỗi người có thể bắt đầu bằng việc đặt ra một vài…

Read More

IKIGAI (phần I)

By | Chủ Đề Trong Tháng | No Comments

Nguyễn Trọng Lưu   ”Trường sinh bất tử”  ”Trường sinh bất tử” hay ”Cuộc sống vĩnh cửu” là các cụm từ chỉ sự sống tồn tại, đời đời, mãi mãi, vĩnh cửu – nhờ vào các hỗ trợ của y sinh học vào con người. Tiến sĩ…

Read More