Category Archives: Thông báo – Thư mời

logo

By | Thông báo - Thư mời | No Comments

               CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH   Văn thư số: 2015-07 Đan Mạch, ngày 14 tháng chín, 2015   THƯ CÁM ƠN NHÂN  ĐẠI LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM   Kính gởi:…

Read More