Category Archives: Thông báo – Thư mời

THƯ CÁM ƠN

By | Thông báo - Thư mời | No Comments

                                                                  THƯ CÁM ƠN  Kính gởi: Quý Cha Quý Đại diện các Cộng đoàn, Hội đoàn, Ca đoàn Quý cụ, Quý ông bà anh chị em Ban điều hành thanh thiếu niên Kính thưa Quý cha cùng toàn…

Read More