Category Archives: Thông báo – Thư mời

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN CĐCGVN TẠI ĐAN MẠCH 2018

By | Thông báo - Thư mời, Tư Liệu | No Comments

                                                                                                                                                       Ngày 28-02-2018     THƯ  MỜI                   ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2018 Cho Tất Cả Mọi  Người Trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tại Đan Mạch Kính Gởi: – Quý…

Read More

THƯ CÁM ƠN

By | Thông báo - Thư mời | No Comments

                                                                  THƯ CÁM ƠN  Kính gởi: Quý Cha Quý Đại diện các Cộng đoàn, Hội đoàn, Ca đoàn Quý cụ, Quý ông bà anh chị em Ban điều hành thanh thiếu niên Kính thưa Quý cha cùng toàn…

Read More