Category Archives: Sống Đạo & Suy Niệm

emmaus

EMMAUS

By | Sống Đạo & Suy Niệm | No Comments

Phúc Âm: Lc 24, 13-35 “Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách…

Read More