Category Archives: Sống Đạo & Suy Niệm

LỄ THÁNH GIA THẤT

By | Sống Đạo & Suy Niệm | No Comments

Linh mục NGUYỄN KIM THĂNG Phúc Âm: Lc 2, 22-40  “Con trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho…

Read More