Category Archives: Sinh Hoạt Cộng Đồng

THU CD

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 2016-2017

By | Sinh Hoạt Cộng Đồng | No Comments

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 2016 -2017   KHÓA TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN          29/10/16                              ÅRHUS   ĐẠI HỘI XUÂN ĐINH DẬU             21/01/17                              HORSENS   ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2017         11/03/2017                          HORSENS   ĐẠI LỄ CÁC THÁNH…

Read More