Category Archives: Phim Ảnh & Âm Thanh

Mừng Xuân Đinh Dậu (CĐ SJÆLLAND)

By | Phim Ảnh & Âm Thanh | No Comments

Kính mời Qúy vị xem và nghe Các video và hình Mừng Xuân Đinh Dậu, chủ đề Quê Hương và Hy Vọng do Cộng Đoàn CGVN tại Sjælland Đan Mạch tổ chức ngày 04.02.2017  Thánh Lễ – Tết Đinh Dậu cộng đoàn Sjælland 04-02-2017 https://www.youtube.com/watch?v=qhqzsi0luY8&list=PLYgLVSOoYbjdm853qw3Sb47CrTGGYOi6I&index=15   Tiệc…

Read More