All posts by Kim Long

gia

PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

Được tin ông cố Phêrô là thân phụ của cha Chánh xứ Svendborg Phêrô Nguyễn Ngọc Tuyến, đã được Chúa gọi về an nghỉ tại Việt Nam. Ban Chấp Hành cộng đồng công giáo Việt Nam tại Đan Mạch. Xin…

Read More

Cambodia 2018

By | Thanh Thiếu Niên | No Comments

Kính gửi:  – Quý Cha – Ban Chấp Hành Cộng Đồng CGVN tại Đan Mạch – Các Ban Đại Diện các Cộng Đoàn. – Cộng Đoàn Dân Chúa tại Đan Mạch Đoàn Thanh Niên Công Giáo Việt Nam tại Đan…

Read More