All posts by Kim Long

ma

CĐCGVN PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

  PHÂN ƯU     Ban chấp hành xin chia sẻ niềm đau và sự mất mát đến toàn thể tang quyến và gia đình anh chị Thảo Hằng. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ Đấng đầy lòng…

Read More
flowers-2

CÁO PHÓ

By | Phân Ưu | No Comments

“Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. (Ga 11, 25). CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, Gia đình chúng tôi kính báo Mẹ, bà…

Read More