All posts by Kim Long

LentenCross

PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH     THÀNH KÍNH PHÂN ƯU   Được tin cụ:  Phêrô Đoàn Văn Thắng.   Sinh ngày 14.04.1927 tại Đồng Xá, Hải Dương, Việt nam đã được Chúa gọi về ngày…

Read More
B

LỄ THÁNH GIA THẤT

By | Sống Đạo & Suy Niệm | No Comments

Linh mục NGUYỄN KIM THĂNG Phúc Âm: Lc 2, 22-40  “Con trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho…

Read More